SMA Islam Al-Azhar 1 menggunakan 2 kurikulum :


1. Kurikulum Al-Azhar
2. Kurikulum Nasional